Vakttelefon bedrift: 459 71 615
Forside Bedrift Kjøle- og fryseanlegg

Kjøle- og fryseanlegg

Orkland Klima- og kuldeteknikk er totalleverandør av kjøle- og fryserom, kjøle- og frysedisker, komplette kjøletorg med videre til bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Ønsker du en komplett kvalitetsløsning for kjøl eller frys, har du en pålitelig partner i oss. Vi tilbyr våre kunder gunstige serviceavtaler på nye og eksisterende kjøle- og fryseanlegg.

Komplette løsninger for kjøl og frys

Orkland Klima- og kuldeteknikk kan prosjektere en komplett kjøleløsning og bistå gjennom hele anskaffelsesprosessen. Vi leverer både prefabrikkerte kjøle- og fryserom og spesialtilpassede anlegg, og vi kan gjøre ombygginger av eksisterende løsninger. Vi har erfaring med å levere anlegg til eksempelvis lager, slakterier, grossister og næringsmiddelindustri. Dessuten leverer vi kjøledisker, kjølekabinett, frysedisker og frysekabinett til dagligvarehandelen. Vi håndterer også private kjøleromsaggregat.

Energi- og klimasmart kjøl og frys

Vi velger energi- og klimasmart teknologi til våre kjøleløsninger. Vi bygger på mange års interesse og erfaring med energiøkonomisering og innovativ teknologi.

Sertifisering

Direktiv om trykkpåkjent utstyr 2014/68/EU Modul H

Orkland Klima- og kuldeteknikk er sertifisert for produksjonsledelse og leveranse av komplette systemer opptil kategori III til kulde-/klima-/varmepumpemarkedet inkludert prosjektering, innkjøp, installasjon, vedlikehold og modifikasjoner for trykkpåkjent utstyr.

EU har bestemt at fluorholdige kuldemedier (HFK-kuldemedier) skal fases ut fra kjøleanlegg. Orkland klima- og kuldeteknikk har F-gass-sertifiserte kjøleteknikere, som kan håndtere HFK-kuldemedier og bytte dem ut med mer miljøvennlige alternativer. Vi er spesialister på transkritiske anlegg med CO2 som kuldemedium.