Alle leverandører anbefaler service av varmepumpen hvert andre år.

Les mer om vår service på varmepumper her.